Jewel Magenta

Jewel Magenta

Jewel Sapphire Blue

Jewel Sapphire Blue

Jewel Mandarin Orange

Jewel Mandarin Orange

Jewel Teal

Jewel Teal

Jewel Emerald Green

Jewel Emerald Green

Jewel Sparkling Burgundy

Jewel Sparkling Burgundy

Jewel Citrine Yellow

Jewel Citrine Yellow

Jewel Ruby Red

Jewel Ruby Red

Jewel Diamond Clear

Jewel Diamond Clear

Jewel Quartz Purple

Jewel Quartz Purple