Jewel Magenta

Jewel Magenta

 

Jewel Sapphire Blue

Jewel Sapphire Blue

 

Jewel Mandarin Orange

Jewel Mandarin Orange

Jewel Teal

Jewel Teal

 

Jewel Emerald Green

Jewel Emerald Green

 

Jewel Sparkling Burgundy

Jewel Sparkling Burgundy

Jewel Citrine Yellow

Jewel Citrine Yellow

 

Jewel Ruby Red

Jewel Ruby Red

 

Jewel Diamond Clear

Jewel Diamond Clear

Jewel Quartz Purple

Jewel Quartz Purple